Digitale toegankelijkheid van je website

Digitale toegankelijkheid van je website

Wist je dat er 4,5 miljoen Nederlanders zijn met een beperking die van invloed is op hun internetgebruik? Dat zijn niet alleen slechtzienden, maar ook bijv. lezers met kleurenblindheid, laaggeletterden of mensen met een motorische beperking of dyslexie. Maar ook kun...
Call Now Button